Zorg en gezondheid

HULPVERLENING OF DIENSTVERLENING?
De zorgsector staat voor een kwalitatieve en kostenefficiënte uitdaging. Aan de beleidskant bezuinigt de overheid op volksgezondheid, aan de distributiekant onderhandelen de zorgverzekeraars scherp over zorgkosten. De zorginstituten blijken wel degelijk failliet te kunnen gaan en de patiënt eist in deze onder spanning staande zorgmarkt steeds hogere kwaliteit en behandelingszekerheid. Zorg dient de finalestap te maken van hulpverlening naar dienstverlening en de patiënt als klant te bedienen binnen de realistische kaders van een zorgmarkt van vraag en aanbod.

UW KLANT VAN MORGEN
Om uw organisatie het tijdperk van klantgerichte zorg in te loodsen, dient kwaliteit primair te staan en is uw organisatorische setting leidend voor een maatwerkoplossing. Looyint helpt u bijvoorbeeld bij het formuleren van uw business case, het projectplan te schrijven en uit te voeren, uw huidige situatie snel ad interim op het juiste niveau brengen en uiteindelijk uw kwalitatieve inrichting borgen. Maak uw doelstellingen op klantcontact waar, want een tevreden patiënt is uw klant van morgen.

Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en geanonimiseerde cookies t.b.v. analyses, waarvoor geen specifieke toestemming vereist is.
Ok
Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en geanonimiseerde cookies t.b.v. analyses, waarvoor geen specifieke toestemming vereist is.
Ok