Overheid

 

ANTWOORD VOOR DE BURGER
Looyint is actief bij vele overheidsinstellingen. Van gemeentes en waterbedrijven tot samenwerkingsorganen. Vaak gaat het daarbij om de verbetering van de dienstverlening, door bijvoorbeeld meer vanuit één loket de burger te helpen en door burgers beter, sneller en professioneler te helpen.

Daarnaast blijkt in de praktijk dat er een behoefte is om vanuit die doelstellingen een aantal zaken in huis te verbeteren. Bijvoorbeeld:
• De burger als klant centraal;
• In 1 keer goed, over alle kanalen;
• Betere communicatieve vaardigheden;
• Meer aandacht en empathie voor de burger;
• Quality Monitoring aanscherpen;
• Verbetering van coaching;
• Proactief gedrag;
• Positieve mindset binnen een andere cultuur;
• Gastgericht gedrag (hostmanship).

THEORIE VS. PRAKTIJK
Deze nieuwe visie vergt een klantgerichte inrichting terwijl van oudsher de bestuurlijke verantwoordelijkheid het uitgangspunt vormde. De burger komt als klant centraal te staan en bereikbaarheid, servicelevels en 'in 1x goed' vervangen verantwoordelijkheden en delegatiepatronen als leidende principes in publieksdienstverlening. Eenvoudig in theorie, lastig in de praktijk.

Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en geanonimiseerde cookies t.b.v. analyses, waarvoor geen specifieke toestemming vereist is.
Ok