Telecom en ISP

TIME TO MARKET
De ontwikkelingen in de telecombranche zijn duidelijk waarneembaar. Aanbieders hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot all-in providers op het gebied van telefoon, internet en televisie.

FIRST TIME RIGHT
Kennismanagement is in uw branche van groot belang om er voor te zorgen dat productinformatie up-to-date is over alle kanalen heen. Dit houdt ook in dat er meer kennis vereist is in het contact center. Hier is het principe van 'First-time-right' zeer belangrijk; het in één keer volledig beantwoorden van de vraag van uw consument en/of zakelijke klant.

KLANTBELEVING EN KOSTENBEHEERSING
Omdat uw klanten veelvuldig gebruik maken van sociale media, steeds mondiger zijn en steeds beter in staat zijn zich te organiseren is customer experience van groot belang. Daarnaast is kosten reductie continu een aandachtspunt voor uw management. Budgetten voor service staan sterk onder druk en uw branche maakt al op grote schaal gebruik van outsourcing om kosten te reduceren. Het blijft bij de meeste uitbestedingsrelaties echter zoeken naar de optimale inrichting van contracten en samenwerkingsvormen.

Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en geanonimiseerde cookies t.b.v. analyses, waarvoor geen specifieke toestemming vereist is.
Ok
Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en geanonimiseerde cookies t.b.v. analyses, waarvoor geen specifieke toestemming vereist is.
Ok