Woningcorporaties steeds klantgerichter

Woningcorporaties steeds klantgerichter

Bij 36% van de woningcorporaties is het klantgericht werken de allerbelangrijkste uitdaging voor de komende 5 jaar. Er is sprake van een stijging ten opzichte van 2014 toen het nog 23% bedroeg.

Netwerkorganisatie CorporatieNL deed onderzoek onder 526 respondenten in en rond de corporatiesector. Daaruit blijkt dat de corporaties de grotere zorgbehoefte (30%), toename van kleine huishoudens (26%) en minder inkomen en meer armoede (20%) als belangrijkste veranderingen bij de klant in de komende 5 jaar zien. Toch ziet op dit moment slechts 15% van de corporaties het hulp bieden aan niet-zelfredzamen als belangrijkste taak, de overgrote meerderheid (68%) kiest voor het beheren en verhuren van woningen voor lage inkomens.

Zorgopgave
In 2014 dacht nog 33% dat de toename van de armoede de grootste verandering zou zijn, de toename van de zorgbehoefte werd toen nog door slechts 23% als belangrijkste verandering genoemd. De visie op de klant vanuit de corporatie verandert daarmee van een doemscenario naar een zorgopgave. De rust die in het algemeen bij corporaties is ontstaan op het gebied van regelgeving, conjunctuur en interne organisatie zijn een belangrijke oorzaak voor de keuze die zij maakt om meer op de klant te focussen.

Klantgerichter
Er zijn verschillen tussen de opvattingen van het management van de corporatie en haar medewerkers. Zo vindt dit jaar 33% van de managers en bestuurders het klantgericht werken een prioriteit terwijl van de medewerkers 39% het als prioriteit ziet. In 2014 lagen deze percentages nog op respectievelijk 22% en 26%.

Dat de klant van de corporatie in de komende 5 jaar een grotere zorgbehoefte ontwikkelt wordt door 33% van de medewerkers onderkend (was: 23%) terwijl dat door 26% (was: 24%) van de managers en bestuurders wordt genoemd. Medewerkers zitten doorgaans dichter op de klant van de corporatie dan het management. Dat stel hen in staat om de klantontwikkelingen eerder te zien dan het management. Door het schijnbare gat tussen management, medewerkers en klant te dichten is de corporatie in staat beter in te spelen op veranderingen in klantwensen.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok