2/3 ziekenhuizen maakt gebruik van patiëntenportaal

2/3 ziekenhuizen maakt gebruik van patiëntenportaal

Het aantal ziekenhuizen dat patiënten de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van een online patiëntenportaal is in een jaar tijd met 33% gestegen. 49 van de 77 onderzochte ziekenhuizen gebruiken nu een patiëntenportaal.

Nictiz signaleerde tussen augustus 2017 en 2018 een toename van 21 patiëntportalen. Tien ziekenhuizen delen real-time laboratoriumresultaten met patiënten.
Het kennisinstituut spreekt daarnaast op basis van de gegevens over een ‘opvallende stijging’ van het e-consultaanbod vanuit ziekenhuizen: van 17 naar 29 ziekenhuizen. Nictiz plaatst wel de kanttekening niet te weten of patiënten werkelijk gebruikmaken van e-consults, maar verwacht wel dat het aantal patiëntportalen met e-consults zal toenemen.

Benodigde inhaalslag
Afgelopen maart trok Yvonne van Rooy, voorzitter van de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), aan de bel over de toestand van de digitale transformatie binnen Nederlandse ziekenhuizen. Ondanks de groei van het aantal patiëntportals, hebben de zorginstellingen volgens Van Rooy nog een flinke inhaalslag te maken. ‘Als we onze leidende rol willen bestendigen, zullen de ziekenhuizen aan het werk moeten.’

Bron: CustomerFirst

Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en geanonimiseerde cookies t.b.v. analyses, waarvoor geen specifieke toestemming vereist is.
Ok