Klantcase Gemeente Zeist

_______________________________________________________________

"We hebben mooie stappen gemaakt; ons Klantcontactcentrum ademt dienstverlening!"

Dennis Vork, Afdelingsmanager Publiek & Dienstverlening Gemeente Zeist
______________________________________________________________

OPTIMALISEREN KLANTVRIENDELIJKHEID
Looyint heeft alle eerste- en tweedelijns medewerkers van de publieksdienst Gemeente Zeist op sociale vaardigheden, houding en gedrag ontwikkeld. Met de missie en visie van de Gemeente Zeist als vertrekpunt, zijn de medewerkers specifiek getraind op klantvriendelijkheid en klantgerichtheid.

Dennis Vork, Afdelingsmanager Publiek & Dienstverlening gaf aan zeer tevreden over het programma te zijn: "We hebben mooie stappen gemaakt; ons Klantcontactcentrum ademt dienstverlening!" Om de gewenste doelstellingen te realiseren is onder andere in samenwerking met de medewerkers een meeluisterformulier ontwikkeld. De deelnemers zijn verder door de Looyint trainer gecoached op de werkvloer, zodat ze ook in de praktijk klantgericht gedrag laten zien en met eventuele dilemma's om kunnen gaan. Zodra deze basis was gelegd, heeft Looyint een aantal medewerkers opgeleid tot coach zodat zij de verbeterde kwaliteit naar burgers continueren.

Dit wil ik ook! Laat Looyint contact met mij opnemen >>

Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en geanonimiseerde cookies t.b.v. analyses, waarvoor geen specifieke toestemming vereist is.
Ok