Beweging binnen teams

Deze training is vooral bedoeld voor teams die effectiever kunnen functioneren op het gebied van samenwerken, elkaar feedback geven en gezamenlijk meer verantwoordelijkheid nemen. Kortom: betere resultaten door meer teameffectiviteit!

De leerdoelen worden bepaald op basis van observaties (intakes) en zijn dus op maat. De ervaring leert dat de volgende onderwerpen doorgaans centraal staan:

  • Feedback geven en nemen
  • Verantwoordelijkheid durven nemen (ook voor elkaars gedrag)
  • Kenmerken van reactief en proactief gedrag (zowel individueel als in teamverband)
  • Onderlinge verhoudingen en betekenisgeving
  • De kracht van woordkeuze
  • Beweging en context
  • Van intenties naar concreet handelen: het GedragsKompas
  • Patronen van ineffectief handelen
  • Werken met 12 weken TeamPlannen
  • Interactie met teamleden en leidinggevende
  • Balans aanbrengen tussen inhoud en proces.