Webcare en Social Media

Uw medewerkers krijgen concrete handvatten aangereikt waardoor ze na de training nog beter in staat zijn via social media met relaties te communiceren. Do's en don'ts bij de kanalen als Twitter, Facebook en LinkedIn komen volop aan bod. Hierdoor leren uw mensen hoe ze:

 • Via deze online kanalen professioneel op relaties reageren
 • Proactief op signalen inspelen en
 • Keuzes maken tussen de diverse kanalen

Overige leerdoelen:

 • Analyseren van berichten; proactief en passend antwoorden
 • Voorbeelden van klantgerichtheid per kanaal en klantgerichtheid checklist over alle kanalen
 • Jouw rol in relatie met de reputatie van jouw organisatie
 • Juiste ‘tone of voice’ via elk kanaal
 • Verbeteren van actieve en klantgerichte woordkeuze
 • De functie van een zakelijke Facebook pagina
 • Wat wel en niet schrijven en delen via Facebook?
 • Effectief inspelen op online klantsignalen
 • Klantgericht schrijven met chat en e-mail
 • Belang voor online netwerken en analyse van LinkedIn profielen
 • Vergroten van de zichtbaarheid
 • Twitter en Facebook vocabulaire
 • Individuele opdracht: eigen organisatiescan
 • Online klachtenafhandeling
 • Interval Opdracht ; Social Media To Do Actieplan
Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en geanonimiseerde cookies t.b.v. analyses, waarvoor geen specifieke toestemming vereist is.
Ok