Personal Coaching & Leiderschap

De uitdaging in een professionele werkomgeving is niet om op de juiste KPI’s te scoren, maar om het team te laten werken aan de gewenste resultaten. Kortom: sturen op input, niet duwen op de gewenste output. Door juist leiderschap en coaching van medewerkers kunnen we mensen laten doen waar ze goed in zijn met echte (intrinsieke) motivatie. Op die manier verbeteren we de input van uw team in de werkprocessen, waardoor deze de gewenste output opleveren.

Personal Coaching & Leiderschap is ook gericht op het verder ontwikkelen van het effectief functioneren van leidinggevenden hun werkomgeving. De ervaring heeft geleerd dat bij deze trajecten eerst goed moet worden vastgesteld wat de daadwerkelijke coaching behoefte is. Daarom maakt een intakegesprek een onlosmakelijk geheel uit van onze aanpak. Personal Coaching & Leiderschap is uiteenlopend qua opzet maar ook qua oplossing. Er wordt altijd 1-op-1 maatwerk geleverd, waarbij de coaching behoefte in overeenstemming moet zijn met datgene wat de te coachen medewerker echt verder helpt en geborgd kan worden voor de toekomst.

Meer weten over onze 1-op-1 aanpak voor Personal Coaching & Leiderschap? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een persoonlijk gesprek.

Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en geanonimiseerde cookies t.b.v. analyses, waarvoor geen specifieke toestemming vereist is.
Ok