Live Chat en WhatsApp

Uw medewerkers krijgen concrete handvatten aangereikt waardoor ze na de training nog beter in staat zijn via Live Chat of WhatsApp met relaties te communiceren. Do's en don'ts bij deze kanalen komen volop aan bod. Hierdoor leren uw mensen hoe ze:

 • Via deze online kanalen professioneel op relaties reageren
 • Proactief op signalen inspelen en
 • Keuzes maken tussen de kanalen

Overige leerdoelen:

 • Analyseren van berichten; proactief en passend antwoorden
 • Voorbeelden van klantgerichtheid per kanaal en klantgerichtheid checklist over alle kanalen
 • Jouw rol in relatie met de reputatie van jouw organisatie
 • Juiste ‘tone of voice’ via elk kanaal
 • Verbeteren van actieve en klantgerichte woordkeuze
 • Effectief inspelen op online klantsignalen
 • Klantgericht schrijven met Chat en WhatsApp
 • Vergroten van de zichtbaarheid
 • Chat en WhatsApp vocabulaire
 • Individuele opdracht: eigen organisatiescan
 • Online klachtenafhandeling
Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en geanonimiseerde cookies t.b.v. analyses, waarvoor geen specifieke toestemming vereist is.
Ok