Klantgericht Incasseren

Om ervoor te zorgen dat het betaalgedrag van de klant verandert, zonder dat de relatie hierdoor onder druk komt te staan, is het van belang om regelmatig contact te onderhouden met uw klant. Het telefonisch benaderen van uw klant is ontzettend effectief om zo de openstaande vorderingen te kunnen incasseren.

In onze training “Klantgericht incasseren” helpen wij u en uw medewerkers om het (slechte) betaal-gedrag en het niet betalen terug te dringen door zicht te hebben op wat goed debiteurenbeheer is en de juiste telefonische vaardigheden toe te passen.

Na deze training zijn de deelnemers in staat om:

  • Een goed en efficiënt debiteurenbeleid te voeren
  • M.b.v. de juiste gesprektechnieken klantgericht te incasseren
  • Bezwaren te weerleggen
Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en geanonimiseerde cookies t.b.v. analyses, waarvoor geen specifieke toestemming vereist is.
Ok