Klanten Behouden (pro en reactief)

De medewerkers leren om een logische gespreksstructuur aan te houden. Zij leren proactief op signalen in te spelen en eventuele bezwaren bij een opzegging weg te nemen. Daarnaast leren ze wat de kracht is van het aanbieden van een passend product. Na deze training is uw medewerker beter in staat om klantsignalen die tot een opzegging kunnen leiden te herkennen en hierop in te spelen.

Leerdoelen

 • Klantbehoud als service ervaring
 • Wat zijn redenen voor opzeggen
 • Overeenkomsten en verschillen tussen klantbehoud, verkoop en service
 • De structuur van het perfecte gesprek
 • Herkennen van en ingaan op klantsignalen
 • De vraag achter de vraag achterhalen
 • Een passend aanbod doen
 • Verschil tussen reactief en proactief handelen
 • Groepscoaching: feedback geven en nemen
 • Omgaan met klachten en bezwaren
 • Type klanten
 • Leiding nemen in behoud proces
Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en geanonimiseerde cookies t.b.v. analyses, waarvoor geen specifieke toestemming vereist is.
Ok