Inspelen op gedragstypen

Door effectief op gedrag in te spelen bereik je meer. Doelen worden sneller bereikt, de klik met mensen is gemakkelijker gevonden. In de training leren deelnemers hun eigen gedrag en dat van een ander te accepteren en patronen te herkennen. Door praktijkgerichte cases leren zij sneller invloed uit te oefenen. Dit helpt de medewerkers doeltreffender te communiceren, samen te werken met klanten en collega's!

Leerdoelen:

  • Welke gedragstypen er zijn met welke kenmerken
  • Wat het eigen voorkeursgedrag is en de communicatiestijl (sterktes en zwaktes)
  • Hoe succesvol in te spelen op anderen (collega's, klanten)
  • Wat het verschil is tussen basis- en responsgedrag
  • Hoe om te gaan met lastige situaties rondom gedrag
  • Wat medewerkers over het eigen gedrag kunnen leren en wat dat zegt over het gedrag dat medewerkers vertonen naar anderen?
  • Hoe nog beter in te spelen op het gedrag van anderen in de dagelijkse klantcontact werkomgeving
Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en geanonimiseerde cookies t.b.v. analyses, waarvoor geen specifieke toestemming vereist is.
Ok