Gesprekstechnieken Sociaal Domein

Onderwerpen als leiding houden in een gesprek, ‘nee’ zeggen op een duidelijke en vriendelijke manier, het tonen van empathie en meedenken met de klant worden op een praktijkgerichte manier besproken en geoefend. De opgedane ervaring en kennis wordt vertaald naar concrete handvatten die dagelijks toepasbaar zijn.

Leerdoelen:

Na deze sessie heeft u antwoord op uw leervraag en heeft u concrete handvatten die u in uw dagelijkse werkzaamheden toe kunt passen. Deze verandering in werkzaamheden leidt tot:

  • kwalitatief goede gesprekken
  • efficiënte gesprekken
  • tevreden klanten
  • duidelijk en correct antwoord
Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en geanonimiseerde cookies t.b.v. analyses, waarvoor geen specifieke toestemming vereist is.
Ok