Effectief schrijven

Het verbeteren van de schriftelijke communicatieve vaardigheden, zodat de medewerkers na de training beter in staat zijn professionele brieven, e-mails (en chats) te schrijven. Daarnaast hebben de deelnemers volop geoefend met het opstellen van klantgerichte brieven, e-mails en chats en zijn ze goed in staat op een persoonlijke manier te communiceren met relaties.

Leerdoelen:

  • Het belang erkennen van een klantgerichte brief/e-mail/chat
  • De vraag van de klant achterhalen
  • De deelnemer is zich bewust van de impact van de te brengen boodschap
  • Welke stijl hanteren, welke tone of voice voor welke klant?
  • Van 'ik' denken naar 'hoe zie jij het' denken
  • Hoe formuleer je duidelijk, correct en concreet?
  • 'Van Schrijfwijzer naar Schrijfkompas'.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en geanonimiseerde cookies t.b.v. analyses, waarvoor geen specifieke toestemming vereist is.
Ok