Coach de coach

De praktijk laat zien dat het één op één coachen en motiveren van een team, leiden tot betere en blijvende resultaten. Deze training zorgt voor een hoger rendement uit de één op één gesprekken met medewerkers. Een coach is na onze training namelijk in staat de ander te laten leren, door bewustwording te creëren en inzicht te verschaffen in eigen handelen.

Een goede coach laat medewerkers zelf de verantwoordelijkheid nemen in hun ontwikkeltraject en zet de ander in zijn/haar kracht, vanuit een beweging die past bij de persoon. De coach helpt in dit traject door inzicht te geven in patronen die leiden tot (in)effectief gedrag. Door deze nieuwe inzichten is de medewerker in staat werkzaamheden efficiënter uit te voeren en ontstaat meer beweging omdat de ander tot andere inzichten is gekomen.

Leerdoelen:

  • Het verschil tussen coaching en leidinggeven
  • De diverse coachingsvormen
  • Duidelijk kunnen benoemen wat de coachingsbehoefte is
  • Waarop coach je en hoe? Hoe ziet de opbouw van een coachingsgesprek eruit?
  • Luisteren, reflecteren, in contact komen en blijven
  • Het geven en nemen van feedback, het krijgen van acceptatie en het uitoefenen van invloed
  • Balans tussen prikkelen, uitdagen en confronteren
  • SMART afspraken maken en hierop actief coachen
Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en geanonimiseerde cookies t.b.v. analyses, waarvoor geen specifieke toestemming vereist is.
Ok