Quality Monitoring

Quality Monitoring (QM) of kwaliteitsmonitoring is een mooi en belangrijk instrument om de kwaliteit van klantcontact (telefonisch en schriftelijk) te kunnen meten en borgen.

Aan de hand van een QM-formulier kan de leidinggevende/coach heel gericht de kwaliteit meten van de gevoerde communicatie. Dit kan door naast de medewerker te zitten en gesprekken mee te luisteren of m.b.v. opgenomen gesprekken. Bij schriftelijk klantcontact kunnen ad random een aantal e-mailberichten worden geselecteerd die vervolgens door de leidinggevende/coach worden gemeten a.d.h.v. het QM-formulier.

De uitkomst van een QM-meting geeft een totaaloverzicht waar de medewerker, maar ook het team of de afdeling staat; waar liggen de sterke punten en waar is nog winst te behalen. Daarnaast is het van belang om de medewerkers structureel te coachen aan de hand van deze uitkomst t.b.v. bewustwording en persoonlijke groei.

Looyint heeft veel ervaring met het coachen en begeleiden van medewerkers en teams binnen klantcontact. Het opstellen van een coachingsformulier op maat, past hier nadrukkelijk bij.

Meer weten over QM, hoe het werkt, wat mag juridisch of je misschien laten opleiden tot (kwaliteits)coach. Neem vrijblijvend contact met ons op.