Het getrainde borgen binnen de organisatie/afdeling is van belang

Het getrainde borgen binnen de organisatie/afdeling is van belang

Regelmatig zie ik dat Leidinggevenden ervan uitgaan dat als ze een dag training of coaching inzetten voor hun medewerkers, dat dit dan gelijk tot het gewenste resultaat zal leiden binnen de organisatie/afdeling. Helaas is dit echter in de praktijk niet het geval. Als de medewerkers een dag training of coaching hebben gehad, zijn ze de dag daarna nog enthousiast maar al snel worden ze weer meegesleurd door de hectiek van de dag. Dit is natuurlijk ontzettend zonde van de geïnvesteerde tijd en het geld! Maar hoe zorg je er nu voor dat nieuwe vaardigheden worden geborgd binnen je organisatie?

Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en geanonimiseerde cookies t.b.v. analyses, waarvoor geen specifieke toestemming vereist is.
Ok

Het woord borgen staat voor het treffen van maatregelingen om het voortbestaan veilig te stellen zodat het niet verwaterd. Dit is natuurlijk wat je als organisatie wilt bereiken als je investeert in een training of coaching en dit bereik je niet alleen in een dag! Daar moet veel meer voor gebeuren, namelijk een trainingstraject waaraan zowel de medewerkers en de leidinggevende deelnemen!

In een trainingstraject heb je te maken met 3 invloedsferen: de trainer zelf, de leidinggevende en de medewerkers. Daarnaast heb je in een trainingstraject een aantal fases: voor- tijdens en na de training. Het is belangrijk om te weten wie in welke fase het meeste invloed uitoefent! Zowel voorafgaand als na de training is dit namelijk de leidinggevende!

Dit is dan ook de reden dat het van belang is dat niet alleen de medewerkers in het trainingstraject worden getraind en gecoacht maar ook de leidinggevende. Waarbij het van belang is dat de leidinggevende in de vorm van een "coach de coach" goed wordt voorbereid op het goed kunnen begeleiden en coachen van de medewerkers.

Er zijn een aantal dingen die je als leidinggevende kunt doen om je medewerkers zowel voorafgaand als na de training te enthousiasmeren, stimuleren en informeren. Ten eerste is het belangrijk om je als leidinggevende steeds bewust te zijn dat je een voorbeeldrol hebt. Als jij het getrainde zelf niet toepast gaan je medewerkers het al helemaal niet doen! Daarnaast is het belangrijk dat de medewerkers regelmatig op de nieuwe vaardigheden worden gecoacht in de praktijk. Het regelmatig coachen van de medewerkers is namelijk van groot belang om de kwaliteit van de medewerkers en de organisatie op het gewenste niveau te krijgen en houden.

Je kunt dingen laten zoals ze zijn maar dan zal het ook blijven zoals het is! De kracht van herhaling is van belang als je wilt dat het getrainde ook echt geborgd wordt binnen de organisatie.

Ook kun je de onderwerpen uit de training regelmatig laten terugkomen in overleggen of op een ludieke manier zichtbaar maken op de afdeling, successen regelmatig met elkaar delen, supervisiemomenten inlassen of een leuk competitie-element etc.

Je ziet dat als je het geleerde wilt borgen in de organisatie dat je hier als leidinggevende een hele belangrijke rol hebt. Je zult hier echter wel de tijd voor vrij moeten maken, tijd is een kwestie van prioriteit! Als je dit doet zul je zien dat je hiervan echt de vruchten gaat plukken en dat is toch uiteindelijk wat je wilt?

Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en geanonimiseerde cookies t.b.v. analyses, waarvoor geen specifieke toestemming vereist is.
Ok

De schrijver

Desiree Wijdh

Desiree Wijdh

Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en geanonimiseerde cookies t.b.v. analyses, waarvoor geen specifieke toestemming vereist is.
Ok
Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en geanonimiseerde cookies t.b.v. analyses, waarvoor geen specifieke toestemming vereist is.
Ok