Action learning: leren in en met de dagelijkse praktijk

Action learning: leren in en met de dagelijkse praktijk

Trainingen, cursussen en seminars zijn nuttig en interessant. Vaak verlaat je de opleiding enthousiast en ben je tevreden over wat je geleerd hebt. Hoe kan het dan dat het geleerde niet wordt toegepast in de praktijk? Dat het in de cursus toch net anders is dan op de werkvloer? “Het ene oor in gaat en het andere oor weer uit?” dat is niet bedoeling!

Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en geanonimiseerde cookies t.b.v. analyses, waarvoor geen specifieke toestemming vereist is.
Ok

Velen van ons volgen tijdens ons werkzame leven opleidingen en workshops. Hoewel het vaak zo is dat we content zijn met de stof die behandeld en gedeeld is, gebeurt het helaas ook regelmatig dat de inhoud niet voldoende aansluit op de realiteit. Soms zijn (grote) delen van de lesstof al bekend, in andere gevallen zijn delen van de lesstof minder relevant voor de dagelijkse praktijk. Daarnaast speelt mee dat niet iedereen op de zelfde manier leert, de ene persoon heeft genoeg aan een duidelijk verhaal, de ander heeft meer aan oefenen of trainen. Weer een ander leest het liefst en natuurlijk zijn er combinaties mogelijk. Traditionele opleidingen en opleidingsvormen hebben weinig ruimte om in te spelen op de verschillende leerstijlen (horen, zien en doen) en individuele leerdoelen van de deelnemers. Terwijl juist als het om (management)vaardigheden gaat, individuele doelen vaak voortkomen uit de dagelijkse praktijk. Wanneer deze doelen volledig worden behaald zal het rendement van de opleiding voor de deelnemer maar ook voor de organisatie waar de deelnemer werkzaam is het grootst zijn. Immers de opleiding voorziet in de behoefte van de deelnemer en het geleerde kan en zal direct toegepast worden in de dagelijkse werkzaamheden. Wanneer je mensen vraagt waar zij veel van geleerd hebben, dan gaat het antwoord vaak over momenten waarop ze geraakt werden, bijvoorbeeld in interactie met anderen of in de dagelijkse praktijk. Dit is Action Learning: leren in en met de dagelijkse praktijk.

Wat is Action Learning

Action Learning is een leerfilosofie die in de jaren '40 is ontwikkeld door de Britse managementconsultant en professor Reg Revans (1907-2003). Het is ontstaan toen Revans managers van een kolenmijn in kleine groepen met elkaar liet samenkomen om ervaringen te delen en elkaar vragen te stellen over wat ze hadden gezien en gehoord. De productiviteit steeg vervolgens met 30%. In de decennia daarna werkte hij zijn inzichten verder uit tot een methodiek, die inmiddels door vele grote organisaties wordt toegepast. Nokia, Samsung, General Electric en Boeing maken gebruik van Action Learning om complexe vraagstukken te doorgronden en het lerend vermogen van de organisatie te vergroten. Hoewel het oorspronkelijk is bedoeld voor toepassing binnen organisaties, wordt Action Learning ook door sommige business schools als leidende methodiek gehanteerd.

Eén van de belangrijkste kenmerken van action learning is dat deelnemers werken vanuit hun eigen leerbehoefte en vanuit praktijk vraagstukken. Hierdoor ontstaat een continue koppeling tussen theorie en praktijk. De deelnemer kiest zelf de methode waarop hij een probleem wil oplossen. De trainer of studie begeleider heeft hierin een faciliterende rol, hij zal de deelnemer de mogelijkheden tot onderzoek indien nodig aanreiken.

Pragmatisch leren

Action Learning is geschikt voor organisaties die naast inhoudelijke ontwikkeling voor hun medewerkers ook echte resultaten willen boeken in hun dagelijkse praktijk. Om de aansluiting met de praktijk ook tijdens de training te borgen, zal de Action Learning trainer of curususleider veel tijd besteden aan het beantwoorden van specifieke leervragen van deelnemers en ingaan op de problematiek die in de organisaties van de deelnemers voorkomt. Een Action Learning opleiding of cursus kenmerkt zich dan ook door een hoge mate van interactie tussen de docent en de groep en tussen de medewerkers onderling. Het bijkomende resultaat van Action learning is dat reële bedrijfsvraagstukken worden opgelost tijdens de opleiding.

Samengevat

Action learning verbindt de dagelijkse werkpraktijk met de theorie. Mensen leren wat ze moeten leren om hun dagelijkse werk beter uit te kunnen voeren, zowel de deelnemers als de organisatie profiteren vanaf de eerste bijeenkomst.

Waarom Action Learning? Snelle en pragmatische resultaten, die meetbaar tot verandering leiden.

Graag helpen wij u of uw organisatie bij het tot stand komen van veranderingen binnen uw organisatie, het verbeteren van klantcontact en de daarbij benodigde coachings- en managementvaardigheden met een duidelijke Action learning insteek.

Meer informatie? Bel: +31 (0)88 looyint

Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en geanonimiseerde cookies t.b.v. analyses, waarvoor geen specifieke toestemming vereist is.
Ok

Gerelateerde artikelen

De schrijver

Itje Snaaijer

Itje Snaaijer

Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en geanonimiseerde cookies t.b.v. analyses, waarvoor geen specifieke toestemming vereist is.
Ok
Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en geanonimiseerde cookies t.b.v. analyses, waarvoor geen specifieke toestemming vereist is.
Ok